Dina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act

California Consumer Privacy Act (CCPA) ger dig rättigheter när det gäller hur dina uppgifter eller personlig information behandlas. Enligt denna lag kan invånare i Kalifornien välja att avstå från att "sälja" sina personuppgifter till tredje part. Enligt CCPA:s definition avser "försäljning" insamling av uppgifter i syfte att skapa reklam och annan kommunikation. Läs mer om CCPA och dina rättigheter till skydd av privatlivet.

Hur du väljer att avstå från att delta

Genom att klicka på länken nedan kommer vi inte längre att samla in eller sälja dina personuppgifter. Detta gäller både tredje part och de uppgifter som vi samlar in för att anpassa din upplevelse på vår webbplats eller genom annan kommunikation. För mer information, se vår integritetspolicy.